Upsell News: Finišo tiesioji

Upsell News: Finišo tiesioji

(For English, please see below)

Su rugpjūčio 31 d. UPSELL projektui sukanka metai (projektas prasidėjo 2022 m. rugsėjo mėnesį). Per šiuos metus pavyko nuveikti visai nemažai, pradedant kameriniu tyrimu apie mokymosi visą gyvenimą praktikas ir sidabrinės ekonomikos principus ir baigiant praktinių projekto rezultatų sukūrimu ir išvystymu. Be abejonės, čia kalbame apie pagrindinius projekto rezultatus – mokymų kursą, pagrįstą projekto metu išvystytomis ir išbandytomis veiklomis, ir mokymų vadovą, kuriame sugulė visa projekto metu užgyventa patirtis. Likus dviems mėnesiams iki projekto pabaigos galima būtų paklausti – kas toliau? Galima būtų sakyti, jog liko visa nemažai…

Visų pirma, laukia mokymų vadovo anglų kalba vertimai į nacionalines partnerių kalbas (lietuvių ir slovėnų). Mokymų kursui esant pasiekiamam visomis trimis kalbomis (anglų, lietuvių ir slovėnų), su šiuo iššūkiu turėtų būti susidorota artimiausią mėnesį. Atlikus tai, laukia du renginiai – projekto sklaidos renginys ir paskutinysis tarptautinis partnerių susitikimas Kintuose, Lietuvoje. Pastarasis susitikimas bus skirtas aptarti einamiesiems ir likusiems su projektu susijusiems darbams, kuomet projekto sklaidos renginys bus skirtas supažindinti vietos bendruomenę su projekto rezultatais, demonstruojant ir išbandant dalį jų. I pastarajį renginį ir norėtume pakviesti jus!

Projekto sklaidos renginys vyks rugsėjo 23 d. 14 val. Klaipėdos g. 15, Gargžduose, Lietuvoje. 

Daugiau informacijos galite gauti pasikonsultavę el. paštu tautvydas@xwhy.lt

On 31 August the UPSELL project turned one year old (the project started in September 2022). A lot has been achieved in these years, from the desk research on lifelong learning practices and the principles of the silver economy to the design and development of the practical results of the project. Of course, we are talking here about the main outputs of the project: a training course based on the activities developed and tested during the project and a training manual that brings together all the experience gained during the project. Two months before the end of the project, one might ask: what next? It could be said that there is a lot left…

First of all, the training manual (in English) into the national languages of the partners (Lithuanian and Slovenian) are still to be done. With the training course available in all three languages (English, Lithuanian and Slovenian), this challenge should be met in the next month. Once this is done, two events will take place – a project multiplier event and the last transnational partner meeting in Kintai, Lithuania. The latter meeting will be dedicated to discussing the current and remaining work related to the project, while the multiplier event will be dedicated to introducing the local community to the results of the project by demonstrating and testing some of them. We would very much like to see you join this event!

The multiplier event will take place on 23 September at 14:00 o’clock in Klaipėdos g. 15, Gargždai, Lithuania.

For more information, please consult tautvydas@xwhy.lt