Upsell News: Pabaiga

Upsell News: Pabaiga

(for English, please see below)

Projektas “UPSELL: Unlocking the Potential of Silver Economy in Lifelong Learning” oficialiai pasiekė finišo tiesiąją, kadangi su spalio mėnesio pabaiga ir lapkričio mėnesio pradžia baigiasi šio projekto įgyvendinimas. Per paskutinius projekto mėnesius pavyko įgyvendinti nemažai – surengtas paskutinysis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Kintuose, kas leido aplankyti buvusios katilinės pastatą, priklausantį QKilpoms, ir buvo suorganizuoti du viešinimo renginiai Gargžduose ir Litijoje (Slovėnija), skirti vyresnio amžiaus asmenis, edukatorius ir vietos bendruomenes supažindinti su projekto rezultatais.

Paskutiniame įraše apie UPSELL projektą norėtume pasidalinti ir priminti apie projekto pagrindinius rezultatus, kurie yra viešai prieinami internete:

– UPSELL mokymų vadovas. Jį galite rasti ir atsiųsti Elektroninės Suaugusiųjų Mokymosi Platformos Europoje, dar žinomos EPALE pavadinimu, svetainėje: UPSELL mokymų vadovas | „Epale“ (europa.eu)

– UPSELL mokymų kursas: Jį galima rasti ir atsiųsti viešai prieinameme Google Drive aplanke, kuriame kursą rasite tiek lietuviškai, tiek angliškai, tiek ir slovėniškai: UPSELL Training course (EN, LT, SL) – Google Drive

Dėkojame už buvimą šio projekto dalimi ir kviečiame Jus suteikti naują pradžią šiame projektui, pasinaudojant šio projekto rezultatais – mokymų vadovu ir kursu. 

The “UPSELL: Unlocking the Potential of Silver Economy in Lifelong Learning” project has officially reached the finishing line, as the end of October and the beginning of November marks the end of the project. During the last months of the project, a number of achievements have been made: the last transnational meeting of the project partners was held in Kintai (Lithuania), which allowed a visit to the former boiler house building owned by QKilpos, and to organize two dissemination events that were held in Gargždai (Lithuania) and Litija (Slovenia), aimed at introducing the results of the project to elderly people, educators and the local communities.

In our last post on the UPSELL project, we would like to share and remind you of the main results of the project, which are publicly available on the internet:

– UPSELL Training Manual. It can be found and downloaded from the website of the Electronic Platform for Adult Learning in Europe, also known as EPALE:  UPSELL Training Manual (Handbook) | EPALE (europa.eu)

– UPSELL Training course: The course can be found and downloaded from the publicly accessible Google Drive folder, where one can find the course in the Lithuanian, English and Slovenian languages:  UPSELL Training course (EN, LT, SL) – Google Drive

Thank you for being part of this project and we invite you to give a fresh start to this project by making use of the outputs of this project in the form of a training manual and course.