Upsell News: Pirmasis susitikimas

Upsell News: Pirmasis susitikimas

(For English, please see below)

Rugsėjo 28 d. Vilniuje įvyko pirmasis fizinis projekto susitikimas, kuriame partneriai detaliau susipažino su UPSELL projektu, numatytomis veiklomis ir siekiamais rezultatais. Susitikimo metu vyko dirbtuvės, skirtos UPSELL mokymų vadovo struktūros finalizavimui.

Šiuo metu pagrindinė projekto veikla yra veiklų, skirtų projekto tikslinėms grupėms, kūrimas ir vystymas. Yra planuojama, jog kitų metų pradžioje šio veiklos bus finalizuotos, o vėliau 2023 m. pavasarį ir testuojamos projekto šalyse-partnerėse: Lietuvoje ir Slovėnijoje.

The first physical meeting of the project took place on the 28th September in Vilnius, The project partners were introduced to the UPSELL project, its activities and deliverables. During the meeting, a workshop was held to finalise the structure of the UPSELL training manual.

Currently, the main activity of the project is being implemented, which is the design and development of activities for the project’s target groups. It is planned that these activities will be finalised early next year and then tested in the project partner countries (Lithuania and Slovenia) in spring of 2023.

Project Code: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521