Upsell News: Nauja pradžia

(For English, please see below)

UPSELL – tai novatoriškas, tvarus ir integralus požiūris į aktyvų senėjimą ir mokymąsi visą gyvenimą, prisidedantis prie vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimo, švietimo, kultūros ir savirealizacijos galimybių kūrimo.

Rugsėjo 28 d. įvyko pirmasis virtualus projekto susitikimas, kuriame partneriai susipažino su UPSELL projekto tikslais, veikla ir numatomais rezultatais.

Šiuo metu projektas įgauna pagreitį, skiriant didelį dėmesį partnerystės stiprinimui. Vienas iš to pavyzdžių – jau šį mėnesį organizuojamos bendros turinio kūrimo dirbtuvės, vyksiančios Vilniuje.

UPSELL projektą įgyvendina QKilpos kartu su kitomis trimis organizacijos – Senjorų pasaulis (LT), IC Geoss (SI) ir Dom Tisje pri Litije (SI). Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos.

UPSELL is the idea of innovative, sustainable and integrated approach to active aging and lifelong learning that promotes senior employment and provides new educational, cultural and self-realization opportunities for our elder citizens.

On September 28th the first project online meeting took place, where partners got to meet UPSELL project objectives, activities and results.

Currently, the project is gaining momentum and focuses on building a stronger partnership – this month’s face-to-face joint content development workshops are a great example of that.

UPSELL is being implemented by Qkilpos together with Senjorų pasaulis from Lithuania, and IC Geoss and Dom Tisje pri Litije from Slovenia. Project is funded by the European Union.

Project Code: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521