Upsell News: Pilotiniai renginiai

Upsell News: Pilotiniai renginiai

(For English, please see below)

Balandžio mėnuo UPSELL projektui buvo vienas intensyvesnių, kadangi šį mėnesį buvo organizuojami pilotiniai renginiai, kurių metu buvo testuojamos projekto metu išvystytos veiklos. Šie renginiai vyko dvejais formatais – online ir fizinėje erdvėje. Online sąlygomis buvo pasirinkta ištestuoti dvi veiklas, labiau tikusias šiam formatui – bendradarbiavimu grįsto kalbų mokymosi veikla ir veikla apie Google žemėlapius ir jų panaudą kasdienybėje. Abi veiklos sulaukė gana nemažai dalyvių, kuriuos pagrinde sudarė Senjorų pasaulio bendruomenės nariai ir jų kolegos iš užsienio (Ispanijos), prisijungę prie veiklos, kurioje jie kartu mokėsi anglų kalbos. 

Kontaktiniu būdu organizuotos veiklos taip pat buvo organizuojamos. Šios veiklos buvo labiau orientuotos į praktinį rezultatą, kadangi tiek vienos, tiek kitos veiklos atveju buvo siekiama sukurti konkretų produktą (apie ir yra sidabrinė ekonomika). Pirmosios veiklos atveju buvo sukurta komposto dėžė (kartu išsamiau susipažinimus su procesu, kaip šią dėžę galima pasidaryti ir kokie yra pagrindiniai kompostavimo principai), antrosios veiklos rezultate buvo sukurta eilė tvarių ir ekologiškų pirkinių maišelių, kuriems sukurti buvo panaudotos plastikinių maišelių atplaišos (prieš tai dalyvius supažindinus su procesu, kaip tokį maišelį būtų galima pasigaminti). Nors tiek viena, tiek kita veikla buvo įdomi, naudinga ir praturtino dalyvius, tačiau buvo pasigesta didesnio susidomėjimo veiklomis.

Tikimės, jog ateityje organizuojami renginiai sulauks didesnio suinteresuotųjų šalių ir tikslinių grupių įsitraukimo! 

April was one of the busiest months for UPSELL, as it was the month when pilot events were organised to test the activities developed during the project. These events took place in two formats – online and face-to-face. In the online setting, two activities that were better suited to this format were chosen to be tested: a collaborative language learning activity and Google maps use in everyday life activity. Both activities were attended by a quite high number of participants mainly made up by the Seniors’ World community members and their peers from Spain.

In addition to the online activities, face-to-face interferences were organised. These activities were more oriented towards a practical result, as both activities aimed at creating a product at the end of the activity (which is what the silver economy is all about). The first activity resulted in the creation of a compost bin (with a more detailed introduction to the process of how the bin could be made and the basic principles of composting), the second activity resulted in the creation of a series of sustainable and eco-friendly shopping bags, using plastic bag scraps (with an introduction to the process of how such a bag could be made). As both activities were interesting, useful and enriching for the participants, the activities did not attract the number of participatings it could have been suited to.

We hope that our future events will have a higher reach and will attract more participants!

Project Code: 2022-1-LT01-KA210-ADU-000084521