Upsell News: Veikimas kartu

(For English, please see below) UPSELL projektas įpusėja. Per pastarąjį laikotarpį projekto partneriai nuveikė gana nemažai – išvystė 16 veiklų mokymąsi visą gyvenimą lauke, kurios atitinka ir skatina sidabrinės ekonomikos principus. Visos sukurtos veiklos buvo sugrupuotas į keturias skirtingas grupes – skaitmeninis ir funkcinis raštingumas, sveika gyvensena, kūrybiškumo skatinimas ir visuomeninis raštingumas. Kitas projekto partnerių … Continue reading Upsell News: Veikimas kartu